Allmänna villkor – Cobolt Sport

Allmänna villkor

1. Allmänt

Cobolt Sport AB, org. nr. 556764-7226, Ringtrasvägen 16, 35242 Växjö, Sverige (”Cobolt”) är det företag som tillhandahåller www.coboltsport.com, hädanefter kallad ”hemsidan”. Med orden ”vi, våra, vårt och oss” i dessa villkor avses Cobolt. Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du”) hos oss.

Vill du komma i kontakt med oss rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst  via e-post: info@coboltsport.com

Genom att använda hemsidan och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument (”villkoren”). Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått villkoren innan du gör din beställning.

För att kunna beställa varor från vår hemsida måste du ha fyllt 18 år.

För oss är det viktigt att värna om din personliga integritet. Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och vi har en integritetspolicy som är uppdaterad i enlighet med personuppgiftsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Att produkter tillhandahålls på hemsidan vid en viss given tidpunkt, innebär inte och är heller inte en garanti för att dessa produkter alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på hemsidan vid den tidpunkt då du gör din beställning.

2. Priser

De priser som anges på hemsidan är inklusive lagstadgad mervärdesskatt.

Kostnad och leveranstid för de olika leveranssätten anges klart och tydligt i kassastegen. Om vi inte kan leverera din beställning i sin helhet, utan måste dela upp den på flera leveranser, kommer du inte att debiteras några extra avgifter för efterföljande leveranser.

Kampanjpriser gäller endast på kampanjprodukter som finns i lager. Kampanjerbjudanden och prissänkta produkter får ej kombineras med rabattkoder. Om rabattkod ändå har aktiverats i kombination med annan rabattkod eller med en eller flera redan prissänkta produkter, som sänker varan eller varornas pris ytterligare, har Cobolt Sport AB rätt att debitera kund motsvarande belopp. Vi reserverar oss rätten att återkalla specialerbjudanden och rabatter när som helst, utan förvarning.

Vi reserverar oss för uppenbart felaktiga priser. Uppenbart felaktiga priser kan innebära men är inte begränsade till felaktiga prissänkningar i samband med kampanj eller att en vara är gratis. Cobolt har alltid rätt till att avbryta ordrar som innehåller uppenbart felaktiga priser. Kund kan därefter lägga en ny beställning till korrekt pris.

3. Betalningssätt

Vi erbjuder flera olika möjligheter för dig som kund att betala för din vara exempelvis, men inte begränsat till, faktura, konto, delbetalning, kortbetalning etc. Betalsätten anges i kassan.

Kreditkontroll
Vi förbehåller oss rätten att pröva din ansökan om att betala med faktura, delbetalning eller med konto och att avslå den, begränsa den eller föreslå ett alternativt betalningssätt. Vid ett kortköp förbehåller vi oss rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av beställningens värde finns och att köparens adressuppgifter stämmer. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.

Avgifter
Cobolt  ansvarar ej för förseningsavgifter, påminnelseavgifter eller dröjsmål då betalning inte sker i tid. Frågor kring detta kan ställas direkt till Klarnas kundtjänst.

Övrigt
Du är skyldig att ange en korrekt e-postadress och att informera Cobolt om din e-postadress ändras. Observera att Cobolt förbehåller sig rätten att skicka begäran om betalning till din e-postadress.

5. Upprättande av avtal

Ett avtal om köp ingås först när Cobolt bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelse från oss per e-post. Vi uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuell kontakt med vår kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Cobolt. Om beställningen återkallas så kommer vi att återbetala alla eventuella betalningar som du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

6. Leverans

Cobolt iakttar största noggrannhet vid mottagande och hantering av beställningar och strävar efter att leverera din beställning i enlighet med det leveransalternativ som du har valt. Du måste ange en korrekt och fullständig adressinformation i din order då vi inte kan garantera att det kan ändras efter att du slutfört ditt köp. Kunden är ensam ansvarig för eventuella leveransfel på grund av bristande information eller fel på leveransadressen i sin order. Våra leveranssätt för respektive marknad finner du i kassan samt längst ner på hemsidan.

Cobolt strävar efter att skicka beställningar snarast möjligt och i den ordning de kommer in till oss. Aktuell leveranstid  finner du i kassan. Även om vi strävar efter att leverera inom meddelade tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid. Under kampanjperioder och högtryck kan vi ej garantera ordinarie leveranstid. För det fall varan skulle bli försenad och förseningen är av väsentlig betydelse för dig som köpare har du rätt att häva köpet. Om paketet inte hämtas ut från utlämningsstället blir det automatiskt registrerat som ett ej uthämtat paket och Cobolt har rätt att debitera en hanteringsavgift på 145 sek.

Om du har frågor kring leverans vänligen kontakta kundtjänst.

7. Skador under transport

Skador som har uppkommit under transport ska meddelas till kundtjänst omedelbart efter upptäckande, senast 2 dagar efter mottagande eller uthämtning av paket. Ta gärna bilder på skadorna och skicka in till kundtjänst. Efter överenskommelse med kundtjänst om godkänd transportskada kommer vi att skicka ersättningsvaror om varorna finns i lager. Om varorna inte finns i lager kan andra varor på samma prisnivå väljas efter överenskommelse. Om kund inte vill ha andra varor kommer vi att göra en återbetalning för varorna som returneras.

8. Byte

Cobolt tillämpar kostnadsfria byten av varor, förutsatt att ersättningsvaran är av samma modell som ursprungsvaran. Det innebär att du enbart kan byta till en annan färg eller storlek på produkten som du beställde från början. Om du vill byta till en annan modell måste du istället returnera varan och lägga en ny beställning.

Du har rätt att byta din vara inom 60 dagar efter att du mottagit din beställning, under förutsättning att alla varor returneras i samma skick som de var i vid leveransen till dig. Detta innebär att varorna inte får ha skadats, nedsmutsats, tvättats, ändrats eller burits (annat än för att prova varan) och att lappar och etiketter är intakta.

Informera oss om vilken eller vilka ersättningsvaror du vill ha genom att skriva detta tydligt på den medföljande returblanketten. Vänligen välj varor som finns i lager i rätt storlek på hemsidan. Om vald ersättningsvara är slutsåld hanteras ordern som en retur, ange därför gärna 3 alternativ på returblanketten.

För att bytet ska bli kostnadsfritt måste den medskickade förbetalda retursedeln användas. Klistra fast retursedeln på returpaketet och lämna in det till det ombud som nämns på retursedeln. Returpaketet får inte postas direkt i en brevlåda då dessa paket inte kommer fram och därmed ej ersätts av Cobolt. Spara returkvittot med sändningsnummer som du får av ditt ombud för att kunna bevisa att du har skickat ett paket till oss och för att kunna spåra paketet. När vi har tagit emot returpaketet har vi en hanteringstid på 2-4 arbetsdagar innan ersättningsvaror skickas till dig. För varje beställning ingår ett kostnadsfritt byte.

Vid byte sker ingen justering av din betalning. Har du valt faktura eller redan betalat för din order är det den betalningen som gäller.

9. Ångerrätt / Returer

Du har rätt att ångra din beställning utan att ange något skäl för det. Vi tillämpar 60 dagars ångerrätt som börjar gälla från det att du mottagit din beställning. Vill du utöva din ångerrätt ska du fylla i den bifogade retursedeln som låg i ditt E-handels paket om ditt beslut att ångra din beställning till oss. Du ska ange ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ordernummer och annan information som kan vara relevant för oss att ha vid hantering av din retur. 

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål. Ångerfristen anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varan innan denna 60 dagars period löpt ut.

Cobolt garanterar en fullständig återbetalning av returvaror under förutsättning att alla varor returneras i samma skick som de var i vid leveransen till dig. Detta innebär att varorna inte får ha skadats, ned smutsats, tvättats, ändrats eller burits (annat än för att prova varan) och att lappar och etiketter är intakta.

I den mån varan minskat i värde och sådan värdeminskning beror på att du som kund har hanterat varan i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion kommer vi göra ett avdrag motsvarande värdeminskningen.

Alla våra försändelser innehåller en förtryckt returblankett som du kan använda om du önskar returnera en eller flera varor. Fyll i returblanketten och stoppa ner den i returpaketet. För att returen ska bli kostnadsfri måste den medskickade förbetalda retursedeln användas, den ska klistras fast på returpaketet. Lämna in returpaketet till det ombud som nämns på retursedeln. Returpaketet får inte postas direkt i en brevlåda då dessa paket inte kommer fram och ersätts därmed ej av Cobolt. Spara returkvittot med sändningsnummer som du får av ditt ombud för att kunna bevisa att du har skickat ett paket till oss och för att kunna spåra paketet. Information om tillvägagångssätt hittar du även på returblanketten.

Du ansvarar för varans skick efter att du mottagit den från oss. Det innebär att du som kund även ansvarar för varan under returtransporten. Vi rekommenderar därför att du paketerar varan väl så att varan inte skadas under transporten till oss. Cobolt är inte skyldig att ersätta kunden för returvaran om en omfattande transportskada har drabbat returvaran under returtransporten.

Om du väljer att utnyttja din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka vad varan/varorna kostat, inklusive kostnaden för en standardleverans utan onödigt dröjsmål och senast inom 7 arbetsdagar från och med den dag då vi mottagit din retur.  Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Om tidsramarna för retur av vara inte uppfylls har vi rätt att debitera kund en förseningsavgift motsvarande 250 kr.

Om villkoren i avsnitt 9 inte uppfylls av kunden vid retur av vara har vi, förutom eventuell värdeminskning av varan, rätt att debitera kunden en avgift för ej godkänd retur motsvarande 165 kr.

10. Reklamation

Du har enligt lag rätt att reklamera en vara som är defekt. Har du ett plagg som har gått sönder, kontakta vår kundtjänst. Observera att du måste lämna ett meddelande till oss med information om felet “inom skälig tid” efter det att du upptäckt det. Om du reklamerar inom 3 månader från det att du upptäckt felet har du reklamerat inom skälig tid. Reklamerar du inte inom tre år från det att du mottagit varan har din reklamationsrätt gått förlorad.

Exempel på uppenbara material- eller fabrikationsfel som innebär att en reklamation godkänns: Söm saknas, ficka är igensydd, blixtlås fungerar ej.

Exempel på ”fel” som inte innefattas av reklamationsrätten: Ett plagg i eller delvis bestående av ull eller polyester noppar. Onaturligt slitage av plagg. Print på plagg bleknar i samband med tvätt.

Är du osäker på om felet på just ditt plagg innefattas av reklamationsrätten, vänligen kontakta kundtjänst.

Vid godkänd reklamation av defekt vara står vi för returfrakten när du använder den medföljande förbetalda retursedeln. Vänligen fyll i den medföljande returblanketten. Om du inte har kvar din retursedel, kontakta kundtjänst. Vid godkänd reklamation kommer vi att kompensera dig för det i enlighet med gällande lagstiftning och aktuella rekommendationer. Alla reklamationer måste vara rena när de skickas in. Det är du som kund som ansvarar för varor som returneras så paketera varan väl. Vi tar inte emot försändelser som skickas mot postförskott.

11. Färger

Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper, komposition och färger. Färgen du ser på hemsidan är dock beroende av din enhets skärm, och vi kan inte garantera att din enhet visuellt kan återge färger korrekt.

Cobolt tar inte ansvar för våra produkters färger och utseende i bilder från sociala medier då dessa kan ha redigerats.

12. Vårt ansvar

Vi på Cobolt vill att du är 100% nöjd med ditt köp och erbjuder därför nöjd-kund-garanti. Skulle du inte vara nöjd med ditt köp kan du, så länge du uppfyller villkoren, returnera varan eller varorna till oss och få pengarna tillbaka.

Force Majeure
Vi är inte ansvariga för underlåtenhet att fullgöra vissa förpliktelser enligt villkoren om vår underlåtenhet beror på omständighet som vi inte kunnat råda över och omständigheten hindrar eller gör fullgörandet oskäligt betungande. Med sådana omständigheter avses men begränsas inte till krig, blockad, upplopp, brand, naturkatastrof, kärnkraftsolycka och sabotage.

Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på hemsidan är begränsade till det totala beloppet för din beställning.

Tvister
Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer. För det fall vi skulle hamna i en tvist och vi inte lyckas lösa den sinsemellan kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

Du kan lämna klagomål via EU-kommissionens ODR-plattform för medling i tvister. ODR-plattformen erbjuder konsumenter och näringsidkare inom EU möjlighet att utanför domstol försöka lösa tvister om klagomål på varor som köpts online. Portalen är utformad som en användarvänlig och interaktiv webbplats som är kostnadsfri och tillgänglig på alla officiella EU-språk. Genom att använda ODR-plattformen kan konsumenten och näringsidkaren hitta ett organ för tvistlösning och sedan gå igenom processen för att hitta en lösning på konsumentens klagomål. ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/odr.

Om du vill ha information om dina rättigheter som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

13. Överlåtelse

Cobolt förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

14. Klausulers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

15. Innehavare av rättigheter

Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på www.coboltsport.com, tillhör Cobolt Sport AB. All användning av www.coboltsport.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av Cobolt.

16. Bolagsinformation

Cobolt Sport AB är registrerat med säte i Växjö.

Rulla till toppen